มาทำความเข้าใจกันใหม่ ภาษีป้ายคืออะไร ป้ายไหนจ่ายและไม่ต้องจ่าย

ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้ประกอบการ SME พ่อค้า แม่ค้า เจ้าของกิจการจำเป็นต้องทำความเข้าใจศึกษา พร้อมเช็คป้ายโฆษณาแบบไหนไม่ต้องเสียภาษี

ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME พ่อค้าแม่ค้า ต่างอยากสร้างสรรค์ป้ายโฆษณาสินค้า หรือกิจการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และมัดใจกลุ่มลูกค้า จนบางครั้งเกิดคำถามต่างๆ เกี่ยวกับภาษีป้าย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วภาษีป้ายนั้นไม่จำเป็นต้องเสียภาษีทุกป้ายโฆษณา ทั้งนี้มีรายละเอียด ข้อกำหนด ที่ควรศึกษาไว้

ภาษีป้าย คืออะไร

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เรียกเก็บกับป้ายโฆษณาที่มีการแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้ประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ ในการหารายได้ ไปพร้อมกับโฆษณาสินค้าหรือกิจการ โดยจะมีข้อความ ภาพ ตราสินค้า ปรากฎบนป้าย 

ป้ายโฆษณาแบบไหน ต้องจ่ายภาษี

วินาทีนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ อาจกำลังหาคำตอบว่าแล้วป้ายโฆณาแบบไหนที่ต้องเสียภาษีป้ายตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบรรดาป้ายโฆษณา ป้ายกล่องไฟ ป้ายร้านค้า แบบออกหน้า แบบออกหลัง ที่เข้าข่ายถูกเรียกเก็บภาษี มีรายละเอียดดังนี้

– ป้ายโฆษณานั้นมีรายละเอียดบอกชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าเพื่อโฆษณา

– ภายในป้ายโฆษณา มีตัวอักษร ภาพ เครื่องหมายการค้า การแกะสลักตราการค้า ด้วยวิธีอื่นๆ

ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย 

เมื่อสำรวจว่าป้ายโฆษณาของตนเอง นั้นเข้าค่ายต้องเสียภาษี ผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถทำตามขั้นตอนการเสียภาษีป้ายได้ดังนี้

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

2. กรณีที่ติดตั้งป้ายโฆษณาหลังเดือนมีนาคม หรือมีการติดป้ายใหม่แทนที่ป้ายเดิม แนะให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน

3. ชำระภาษีป้าย ที่สำนักงานเขตที่ยื่นแบบธนาคารกรุงไทย โดยมีการคิดอัตราภาษีป้ายหากเป้นอักษรไทยล้วน คิดภาษีที่ 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท และหากมีภาษาอังกฤษ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า คิดภาษีที่ 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท เป็นต้น

เช็คด่วน! ป้ายโฆษณาแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษี

รู้เรื่องการเสียภาษีป้าย สำหรับป้ายโฆษณาที่เข้าข่ายตามกฎหมายกำหนดไปแล้ว ถึงเวลาของการเก็บรายละเอียดป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายร้านค้า ป้ายไฟ แบบออกหน้า แบบออกหลัง ที่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี ซึ่งมีทั้งหมด 13 ประเภทดังนี้

1. ป้ายโฆษณา ณ โรงละคร สถานที่แสดงดนตรีหรือโรงภาพยนตร์

2. ป้ายโฆษณา ที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งบรรจุสินค้า

3. ป้ายโฆษณา ที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว (อีเวนต์)

4. ป้ายโฆษณา ที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์

5. ป้ายโฆษณา ที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าประกอบกิจการอื่น และมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตร.ม. 

6. ป้ายโฆษณา ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

7. ป้ายโฆษณา ของสถาบันการเงิน และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

8. ป้ายโฆษณา ของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

9. ป้ายโฆษณา ของผู้ประกอบการเกษตร

10. ป้ายโฆษณา ของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ

11. ป้ายโฆษณา ของสมาคม หรือมูลนิธิ

12. ป้ายโฆษณา ที่ติดไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล

13. ป้ายโฆษณา ที่ติดไว้ล้อเลื่อน

รู้เรื่องภาษีป้าย กระจ่างแจ้งป้ายโฆษณาไหนเสียภาษี ไม่เสียภาษีไปแล้ว ถึงเวลาที่ผู้ประกอบการจะสร้างยอดขาย เพิ่มแรงผลักดันทางการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ ด้วย 101 Printhouse ศูนย์กลางการผลิตป้ายโฆษณา ป้ายกล่องไฟ ป้ายร้านค้า แบบออกหน้า แบบออกหลัง และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้คุณทำความรู้จักได้แล้วผ่านช่อทางเว็บไซต์ www.101printhouse.com หรือ โซเชียล มีเดีย https://www.facebook.com/101printhouse และความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน https://line.me/ti/p/~@101printhouse 

คำถามที่พบบ่อย

Q: ภาษีป้ายคืออะไร?

A: ภาษีที่เรียกเก็บป้ายโฆษณาที่มีการแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้ประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ ในการหารายได้ ไปพร้อมกับโฆษณาสินค้าหรือกิจการ โดยจะมีข้อความ ภาพ ตราสินค้า ปรากฎบนป้าย 

Q: ป้ายโฆษณาแบบไหนต้องเสียภาษี?

A: ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายร้านค้า ป้ายจากวัสดุต่างๆ ที่มีรายละเอียดบอกชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าเพื่อโฆษณา โดยภายในป้ายโฆษณา มีตัวอักษร ภาพ เครื่องหมายการค้า การแกะสลักตราการค้า ด้วยวิธีอื่นๆ 

ขอบคุณข้อมูล: https://webportal.bangkok.go.th